Tiny Houses

De definitie van een Tiny House verschilt nogal. De één houdt maximaal 50 m2 woonoppervlak aan om het huisje tiny te noemen, de ander zweert bij 30 m2. Gezien wij zo klimaatneutraal mogelijk willen zijn, zijn wij er voorstander van om de Tiny Houses goed te isoleren, hetgeen wel ten koste gaat van enige ruimte. Derhalve hebben onze Tiny Houses meer woonoppervlak nodig dan 30 m2. De afmetingen bedragen per Tiny House 14 x 3 meter.

De Tiny House Movement is ontstaan in Amerika nadat de economie was ingestort en nadat er een reeks natuurrampen had plaatsgevonden. Door de woningnood en de ingestorte huizenmarkt creëerden mensen zelf een klein huisje. Door het huisje op een trailer te bouwen werd de lastige bouwregelgeving omzeild. De Tiny House Movement is overgewaaid naar Europa en ook in Nederland zijn er reeds enkele Tiny Houses te vinden, waaronder in Weert (de Heijmans ONE). Deze beweging speelt in op de trend dat mensen vaker alleenstaand zijn en niet teveel geld uit willen geven aan grote, ruimte verslindende huizen.

Voor de bouw van de Tiny Houses maken we gebruik van bestaande frames, hout uit eigen bos en restmaterialen van lokale bedrijven en particulieren. Er wordt gebruik gemaakt van de energie die afkomstig is van de gedeelde zonnepanelen en van water uit de deposits die een overloop hebben met de infiltratievijver met helofytenfilter. Tevens bevatten ook de Tiny Houses allen een nonolet. Van binnen zijn de Tiny Houses slim ingedeeld door gebruik te maken van een multifunctionele, flexibele inrichting en slimme opbergsystemen.