Het Earthship

Definitie en gedachtegoed

Een Earthship wordt gebouwd van afval, afkomstig van lokale bedrijven of particulieren. De dragende muren bestaan uit oude autobanden, gevuld met zand of uit strobalen. De buitenkant wordt gevormd door een aarden wal met gras. De niet dragende muren bestaan uit lege flessen en blikjes of andere niet biologisch afbreekbare afvalmaterialen. Op het zuiden moet een grote glazen wand komen om optimaal gebruik te maken van de warmte van de zon. Het dak loopt schuin af en is begroeid met gras of planten. Het zou esthetisch gezien een groen gebouw met organische vormen moeten worden dat volledig op gaat in de omgeving. Een Earthship wekt zijn eigen energie op, heeft een eigen watervoorziening en zuivering en is niet aangesloten op het riool. Transport van materialen wordt zoveel mogelijk vermeden en de bouw wordt gerealiseerd door vrijwilligers.

Werking en principe Earthship

  • Installatie-arm
  • Zelfvoorzienend
  • Regenwateropvang
  • Warmte-opwekking
  • Stroom opwekken
  • Vuilwaterzuivering
  • Hergebruik water

Een Earthship in Nederland?

In een warm klimaat is het relatief gemakkelijk om het Earthship ‘te laten werken’, maar in het koudere en vochtige Nederlandse klimaat vormt dit een uitdaging. Normaliter wordt een Earthship zwaar geïsoleerd (40 cm op het dak), maar onder een dampdicht dak van sedum en gras is het van belang om op te letten met condens en schimmel. Ook is er in Nederland geen gebruik van leem mogelijk aan de buitenzijde, dient er rekening te worden gehouden met het aantal zonuren en met de bodemgesteldheid. Gezien het klimaat dient een Nederlands Earthship een zo installatie-arm mogelijk gebouw te worden met een zwaar geïsoleerde schil uit hergebruikt materiaal. Het gebouw is breed, op het zuiden georiënteerd en bevat veel thermische massa. Deze kan uit zowel uit strobalen als met puin gevuld metselwerk als uit autobanden bestaan.

Het Earthship is bedoeld als woonruimte met 2 wooneenheden en bevat een geïntegreerde kas achter de glazen voorgevel, welke als warmte-opwekkende wand fungeert. De aarden wal rondom houdt de warmte vast. Het dak is voorzien van sedum en van een waterinfiltratiesysteem. Tevens heeft het Earthship een eigen infiltratievijver, die niet alleen het regenwater opvangt, filtert naar schoon water door het gebruik van een helofytenfilter en verder verspreidt naar de deposits op het terrein, maar ook het zonlicht weerkaatst zodat er meer licht op de glazen voorgevel valt waardoor weer meer warmte wordt opgewekt. Het Earthship is niet aangesloten op het riool maar maakt gebruikt van nonolets, waarbij geen water wordt verbruikt. Het nonolet bevat een ingebouwde composttank die de fecaliën omvormt naar verrijkt GFT-afval, dat kan worden gebruikt voor de fabricage van groene stroom.

Daarnaast zal het Earthship ook worden ingezet als maatschappelijk/educatief project, zowel gedurende het bouwproces als na de totstandkoming ervan. Het principe van een Earthship is in Nederland nog redelijk onbekend en wij willen de omgeving en andere geïnteresseerden dan ook graag mee laten kijken met het bouwproces. Van het bouwproces willen we dan ook een maatschappelijk project maken, waarbij Weertenaren en lokale bedrijven worden opgeroepen om afval in te zamelen c.q. hun restproducten en overbodige materialen aan ons ter beschikking te stellen ten behoeve van de bouw van dit Earthship. Na de voltooiing moet het Earthship geen grootschalige bezoekplek worden want dat doet afbreuk aan het gebied. Maar een kleinschalige maatschappelijke functie waarbij workshops worden gegeven behoort volgens ons tot de mogelijkheden.