Gedeelde voorzieningen

Gedeelde zonnepanelen

Voor de electriciteit van onze wooneenheden wordt gebruik gemaakt van de energie die afkomstig is van de gedeelde zonnepanelen. We plaatsen 24 zonnepanelen tegen een helling, gericht op het zuiden. Elk zonnepaneel heeft een afmeting van 1,65m en heeft een opbrengst van 250W. 24 panelen zijn hiermee voldoende om het gehele project van energie te voorzien.

Gedeelde berging/wasserette

Binnen het project bestaat tevens een gedeelde berging en wasserette. In de berging kunnen gezamenlijk materialen worden opgeslagen voor het beheer en onderhoud van de moestuinen, de wooneenheden en de groenvoorziening. Door gebruik te maken van een gezamenlijke wasserette wordt de CO2-uitstoot beperkt en is het niet noodzakelijk dat iedereen een eigen aansluiting heeft. De wasserette maakt gebruikt van water uit de infiltratievijver en er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van biologisch afbreekbaar wasmiddel.

Waterinfiltratie met een helofytenfilter

Op de ontwikkellocatie maken we 2 infiltratievijvers hebben een inhoud van 45.000 m3 en bevatten een helofytenfilter (zie hieronder) die het opgevangen regenwater filtert naar schoon water. Het Earthship bevat tevens eenzelfde, eigen wateropvang- en zuiveringssysteem. De infiltratievijvers hebben beiden een overloopsysteem naar de waterdeposits van de overige wooneenheden, de kweekkassen en de moestuinen. Op deze wijze wordt het gehele project van schoon water voorzien.

Normaliter wordt water gezuiverd in een waterzuiveringsinstallatie. Omdat het project niet aangesloten is op het riool en zelfvoorzienend is, zullen wij het regenwater en het douche- en waswater op circulaire wijze zuiveren waardoor het opnieuw gebruikt kan worden als douche- en waswater en voor het irrigeren van planten (toiletwater is niet nodig gezien er gebruik wordt gemaakt van nonolets). Voor deze circulaire waterzuivering maken wij gebruik van een zogenaamde helofytenfilter. Dit is een soort vijver met moerasplanten. Het douche- en waswater wordt gezuiverd door de plantenwortels, door de bacteriën en schimmels tussen de wortels en de zandlagen waarin de moerasplanten staan, waarbij de bacteriën het meeste werk verrichten. Na filtering is het water zeer schoon en bruikbaar, maar het is geen drinkwater. De helofytenfilter vormt een mooie groene inpassing binnen het project.

Het water dat gezuiverd is door de helofytenfilter is voor 95% schoon, maar niet drinkbaar. Het water kan verder worden gefilterd naar drinkbaar water, maar dat kost erg veel energie en bovendien is de vraag of het dan aan alle regels voldoet die de Nederlandse wetgever stelt aan drinkwater. Het water is dan wel zo schoon dat het drinkbaar is, maar het zal nog niet voldoen aan de strenge eisen die er gesteld worden aan drinkwaterlevering. Het water is dan op ‘op eigen risico’ drinkbaar, maar betreft geen leverbaar of verkoopbaar drinkwater. Gezien er ook bezoekers komen tijdens de workshops kunnen wij niet zonder meer aan derden dit water als drinkwater ter beschikking stellen. Momenteel zijn wij in gesprek met verschillende partijen om een oplossing te vinden waardoor het schone water uit de helofytenfilter op een duurzame wijze verder gefilterd kan worden naar drinkwater. Dit dient nog ingepast te worden in het definitieve plan.

Moestuinen en kweekkassen

Binnen het project bestaan 2 moestuinen van elk 600 m2 en 1 kweekkas van 12 x 8 meter. Tevens bevat het Earthship een geïntegreerde kweekkas achter de glazen voorgevel. In de moestuinen en de kassen worden groenten en kruiden gekweekt die voorzien in biologisch voedsel voor de bewoners en de omgeving, waarbij gebruikt wordt gemaakt van schoon water dat gefilterd is door de helofytenfilter. De moestuin ligt bovendien binnen een Tiny voedselbos van 600 m2, welk we aan gaan planten. Een voedselbos is een eetbare bostuin, vol eetbare en nuttige planten. De omgeving mag ook gebruik maken van de moestuinen en het voedselbos, we zoeken in dat kader momenteel aansluiting met de lokale moestuinvereniging.

Daarnaast willen we een kippenren en een dierenweide realiseren waarin we in de toekomst enkele boerderijdieren willen houden.

Nieuw groen

Omdat de wooneenheden en enkele voorzieningen een ‘rode ontwikkeling’ toevoegen in het gebied zullen wij ook een groene compensatie treffen. Per wooneenheid worden, nog naast het aan te leggen Tiny voedselbos, minimaal 10 bomen geplant. Dit zullen met name fruit- en notenbomen zijn. Het perceel zullen wij omringen met hagen en coniferen. Ook tussen de wooneenheden en voorzieningen in zullen wij hagen, bomen en struiken planten.

Geen verharding

Op de terreinen wordt geen verharding aangebracht, hetgeen beter is voor de waterdoorlatendheid van de bodem. Voor de terrassen bij onze wooneenheden, de parkeerplekken en eventuele kleine paden maken wij gebruik van kiezels. Het overige deel van het terrein blijft grasland.

Levend bouwen: een natuurspeeltuin en erfafscheidingen

Voor het ‘bouwen’ van erfscheidingen zullen wij ook gebruik maken van het bouwen met levende bomen en planten, zoals wilgen. Door wilgen te planten en de wilgentakken of wilgentenen te vormen en in een dikke bundel te binden kunnen we stevige constructies maken die vervolgens vergroeien tot één geheel, zodat er een groene muur wordt gecreëerd. Volgens hetzelfde principe willen we verspreid over de terreinen diverse speelvoorzieningen voor de kinderen maken.