Fasering

Wij zijn reeds vanaf 2016 bezig met het vorm geven van dit project en de projectgroep in de huidige samenstelling is vanaf 2018 bij elkaar. We hebben de afspraak dat we elk een deel van onze winst in het project stoppen om de gezamenlijke voorzieningen en de overheadkosten te financieren. Daarnaast levert een ieder natuurlijk inbreng in de vorm van kennis, arbeid of het ter beschikking stellen van ruimte.

We hebben gesprekken met de gemeente Weert en met diverse deskundigen en andere gemeenten en organisaties die ervaring hebben met dit soort projecten.

Verder zijn we een voedselbos aan het realiseren in een reeds bestaand bos in Nederweert dat in ons eigendom is. Dat draagt straks bij onze zelfvoorzienendheid, ook al ligt het niet op dezelfde locatie.

We hebben een oogstkaart gemaakt van lokale bedrijven die bruikbare restproducten hebben en van kwekers en boeren waar we mogelijk mee samen kunnen werken.

Gefaseerde uitvoering

Wij willen het project gefaseerd uitvoeren. Nadat wij groen licht krijgen van de gemeente willen we starten met de groene inpassing van het terrein. Allereerst zal het Tiny voedselbos worden aangelegd en zal het terrein worden voorzien van hagen, bomen en struiken. Vervolgens worden de infiltratievijvers en de helofytenfilters aangelegd.

We kunnen alvast starten met de bouw van 1 of meerdere Tiny houses op de grond van de campingeigenaar die ons wil helpen. Daar hebben we een droge ruimte en heeft niemand last van de bouwwerkzaamheden. Na vergunningverlening kunnen 1 of meerdere Tiny Houses op de ontwikkellocatie worden geplaatst, waarna ter plaatse verder wordt gebouwd.

Zodra er 1 of meerdere Tiny Houses op het terrein staan is het terrein bewoond en kunnen wij ook begeleiding en tijdelijke huisvesting bieden aan de deskundigen die ons bij de bouw komen helpen via het Workaway-project. Alsdan worden ook de gedeelde voorzieningen verder opgericht. De moestuinen en kweekkassen worden in gebruik genomen en de overige woonvormen zullen in gezamenlijkheid worden gebouwd.