Een Weerter project

Wij zijn van mening dat het project niet alleen van ons is, maar dat de omgeving er vooral van mee mag profiteren. Het voedselbos, de moestuinen en de kweekkassen zullen een overvloed aan voedsel opleveren, dat we willen delen met de buurt. We willen workshops geven over duurzaam bouwen, zelfvoorzienend leven en permacultuur aan kleine groepjes en we willen mensen de mogelijkheid bieden om een nachtje of weekendje te komen logeren in een van onze woonvormen. Maar het delen van ons initiatief gebeurt niet alleen na de totstandkoming van het proces.

Ook tijdens de voorbereiding en tijdens de bouw vinden wij het leuk als Weertenaren kunnen meedenken over en mee kunnen helpen aan het concept. Op lokaal niveau willen we afval en restproducten inzamelen bij bedrijven, scholen en particulieren die we kunnen gebruiken in het bouwproces. We hebben een oogstkaart gemaakt van de omgeving, waarbij we bedrijven in kaart hebben gebracht die bruikbare afvalstoffen over houden. Deze bedrijven willen we benaderen voor een samenwerking. Via social media willen we ons initiatief delen met Weert en willen we particulieren en/of scholen oproepen om gericht afval of restproducten te bewaren die ons van pas komen in het bouwproces. Mogelijk zijn er nog lopende maatschappelijke initiatieven waarbij we aan kunnen sluiten. Met boeren en kwekers uit de omgeving willen we samenwerken bij de aanleg van ons voedselbos, de moestuin en de dierenweide. Ook tijdens de bouw willen we scholen uitnodigen om te komen kijken en willen we vrijwilligers uit de omgeving en deskundige vrijwilligers via het Workaway-project uitnodigen om mee te bouwen.

Wij zijn van mening dat zowel het totstandkomingsproces van het project als het project zelf een toegevoegde waarde hebben voor Weert binnen de thema’s groen en duurzaamheid.