De strobalenwoning

Een woning bouwen met strobalen is een milieuvriendelijke wijze van bouwen. Stro is een agrarisch restproduct dat in overvloed aanwezig is. Van stro kan gemakkelijk een woning worden gebouwd. Stro isoleert goed en reduceert de CO2-uitstoot van de woning. Door het gebruik maken van stro kent de woning relatief dikke muren, waardoor het in de zomer koel blijft en in de winter langer warm.

We maken een ronde strobalenwoning, met een draagconstructie van houtskelet, waarvan het hout afkomstig is uit ons eigen bos. De geschikte strobalen voor deze woning zijn hardgeperst en kennen een hogere dichtheid dan normale strobalen. De buitenzijde van de woning wordt afgewerkt met hout en kalk. Hiermee voldoet de woning ook aan de brandveiligheidseisen. Op de woning wordt een grasdak geplaatst.

Door de strobalenwoning rond te maken vormt deze woning samen met het organisch golvende Earthship een speelse afwisseling tussen de rechthoekige Tiny Houses en de containerwoning.  

Strobalenwoningen zijn niet onbekend in Nederland en passen, mits wordt voldaan aan de voorwaarden, binnen het Bouwbesluit 2012.

Ook voor de strobalenwoning wordt gebruik gemaakt van de energie die afkomstig is van de gedeelde zonnepanelen en van water uit de deposits die een overloop hebben met de infiltratievijver met helofytenfilter. Tevens bevat de strobalenwoning een nonolet.