De containerwoning

De containerwoning bestaat uit twee gebruikte zeecontainers van 14 x 3 meter, bekleed met een houten beplating en extra isolatie aan de buitenzijde. Door gebruikte containers te gebruiken is er sprake van upcycling. De containers worden schuin op elkaar geplaatst waardoor er een speels effect ontstaat. De woning wordt ingepast in het groen.

Containerwoningen worden veelvuldig gebruikt voor het huisvesten van studenten en vluchtelingen en worden ingezet als tijdelijk onderkomen bij de bouw van een woning, maar doen kwalitatief gezien niet onder voor een reguliere woning. Daarmee vormt de containerwoning een goedkoop en duurzaam alternatief dat gemakkelijk inpasbaar en demontabel is. Voor de isolatie en de buitenbekleding wordt gebruik gemaakt van hout uit eigen bos en restmaterialen van lokale bedrijven en particulieren. Ook voor de containerwoning wordt gebruik gemaakt van de energie die afkomstig is van de gedeelde zonnepanelen en van water uit de deposits die een overloop hebben met de infiltratievijver met helofytenfilter. Tevens bevat de containerwoning een nonolet.

De containerwoning voldoet, net als de Tiny Houses, aan het bouwbesluit voor niet-permanente bouwwerken.