We zijn live!

We zijn live! Vanaf vandaag is op deze website alle informatie te vinden over ons mooie project in Weert.

In Weert realiseren wij een bijzonder, kleinschalig, groen, duurzaam en ecologisch bouwproject voor de aanleg en bouw van een Earthship met 2 eenheden, 3 Tiny Houses, 1 containerwoning en 1 strobalenwoning met gedeelde energie- & groenvoorzieningen. We maken een proeftuin, waarbinnen we experimenteren met verschillende alternatieve woonvormengedeelde moestuinen, kweekkassen, energie- en watervoorzieningen en een Tiny voedselbos.

Lees hier meer over de achtergrond van ons project.

Waar we startten met het traject om 1 Earthship te realiseren, is het initiatief door de mogelijkheden op de ontwikkellocatie in Weert nu uitgegroeid tot een veel ruimer plan. Niet alleen in de zin van het aantal (woon)eenheden, maar ook in zin van een combinatie van verschillende bouwwerken, verschillende activiteiten en de onderlinge samenhang. Het doel van het plan mag niet alleen ons eigenbelang dienen, onze visie is dat het plan een visitekaartje voor Weert moet worden en dat het toegankelijk moet zijn voor bezoekers, zij het kleinschalig. We willen uitdragen dat duurzaam en groen bouwen en zelfvoorzienend leven met een deeleconomie mogelijk is, zonder de uitgangspunten die de moderne maatschappij stelt uit het oog te verliezen.

Alternatief wonen

Ten eerste is het project bedoeld om alternatief wonen mogelijk te maken. Daarbij willen we  verschillende bouwconcepten laten zien die geheel CO2-neutraal, cradle to cradle en groen zijn. De verschillende bouwconcepten betreffen een EarthshipTiny Houses, een containerwoning en een strobalenwoning.

Deeleconomie

Daarnaast is een deeleconomie en het zogenaamde Co-living van belang in onderhavig project. De ruimte die we hebben wordt gedeeld en niet iedereen hoeft zijn eigen voorzieningen te hebben. Zo wordt het ruimtegebruik beperkt en wordt de omgeving minder belast. Bovendien is gebruikmaking van gedeelde voorzieningen financieel voordeliger. Zo worden energie, internet, water, moestuinen, kweekkassen, de opslagruimte, parkeerplekken, de fietsenstalling, een wasserette, werkplekken en gemeenschappelijk groen gedeeld.

Zelfvoorzienendheid

De wooneenheden worden niet aangesloten op het riool, het gas of de stroomvoorziening maar zijn volledig zelfvoorzienend. De gedeelde zonnepanelen wekken stroom op, de infiltratievoorzieningen vangen het regenwater op en zuiveren dit met een helofytenfilter naar schoon water en er worden nonolets geplaatst in plaats van klassieke toiletten. Per wooneenheid investeren we in duurzame warmtebronnen. De zelfvoorzienendheid heeft niet alleen betrekking op energie en water, maar ook op voedsel. In de gezamenlijke moestuinen en kweekkassen en in het Tiny voedselbos worden ter plaatse groenten en kruiden gekweekt, waarbij we gebruik maken van permacultuur. In het weiland worden kleinschalig dieren gehouden die voorzien in zuivelproducten. Daarnaast hebben wij reeds een bos in eigendom (gemeente Nederweert) waar we een voedselbos aan het creëren zijn en waar het hout van dode bomen gebruikt wordt als brandhout en bouwmateriaal voor de verschillende bouwconcepten.

Groene compensatie

Per wooneenheid willen we de omgeving compenseren door veel groen aan te planten (met name fruit- en notenbomen). Het perceel zal worden omgeven door hagen en bomen. Ook zullen we gebruik maken van het bouwen van erfafscheidingen en een natuurspeeltuin met levende bomen.

Workshops en samenwerking met de omgeving

De bedoeling is dat we er ook (zij het kleinschalig) workshops willen geven over duurzaam bouwen, zelfvoorzienend leven en permacultuur. En we zouden, gezien ieder van ons ook regelmatig reist, tijdens de afwezigheid van diegene het Tiny house of Earthship kort willen verhuren aan mensen die interesse hebben in deze vorm van wonen en leven.

Zelf bouwen binnen een maatschappelijk bouwproject

Wij bouwen alles zelf, d.w.z. we besteden de bouw niet uit aan een aannemer. Het hele bouwproces en het totstandkomingsproces van de gedeelde voorzieningen mag van ons vooral een Weerter maatschappelijk project worden, waarbij we samen willen werken met lokale bedrijven (restproducten), boeren en kwekers maar ook met scholen en met het Workaway-project.